Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή - Αθήνα,Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών και μαθητριών της  Ε’ και ΣΤ’  τάξης του σχολείου μας στη Βουλή - Αθήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του συλλόγου διδασκόντων

Αποτέλεσμα εικόνας για βουλη
Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου Πιερίας  ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της 3ήμερης εκπαιδευτικής μετακίνησης της Ε’ και ΣΤ’  τάξης του σχολείου στη Βουλή – Αθήνα.
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί οδικώς με τουριστικό λεωφορείο και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτή ανέρχεται περίπου στα 46 άτομα  ( 23 μαθητές/τριες +  20 συνοδοί τους + 3 εκπαιδευτικοί).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα της εκδρομής διαμορφώνεται ως εξής:
Λόγω του ραντεβού μας στην Βουλή των Ελλήνων που είναι Παρασκευή 14/6/2016 στις 16:00 είναι δυνατόν η εκδρομή να πραγματοποιηθεί είτε 13,14 και 15 Ιουνίου είτε 14,15 και 16 Ιουνίου αναλόγως διαθεσιμότητας
Η προσφορά (ενδεικτικά) θα πρέπει να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος και επιπλέον τα παρακάτω:
-       Διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων τουλάχιστον, με πρωινό. Στην ευρύτερη περιοχή.
-       Όνομα και κατηγορία καταλύματος και υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
-       Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τη διαμονή των παιδιών και των γονέων-κηδεμόνων τους και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
-       Επίσημο ξεναγό για τον βράχο της Ακρόπολης και το Μουσείο στην Αθήνα.
-       Υποχρεωτική Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
-       Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληρεί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.                                                                       
-       Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του.
-       Βεβαίωση ότι σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω  ανώτερης βίας (εκλογές κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.
-       Την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι αυτοί θα δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και ότι υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
-       Τη βεβαίωση ότι θα χορηγηθούν αποδείξεις  πληρωμής στον κάθε γονέα/κηδεμόνα, χωριστά,  μετά το πέρας της εκδρομής.       
-       Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και συνοδό χωριστά.
-       Τέλος, με την προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαΐου και ώρα 12:00 στο γραφείο της Δ/νσης του Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου
Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), η ποιότητα αυτών καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

                                                      
                                                                                       Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                               
                                                                                                            Καρυδιάς Μιχάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες!