Το προσωπικό

Σχολική χρονιά 2019 - 2020
Διευθυντής: Καρυδιάς Μιχάλης
 
Α΄ τάξη: Κωνσταντοπούλου Αλεξάνδρα
Β΄ τάξη: Κατερίνα Κωστοπούλου
Γ΄ τάξη: Αθανασία Παράσχου
Δ΄ τάξη: Γανίτης Στάθης
Ε΄ τάξη: Βαρμάζης Βασίλης
Στ΄τάξη: Ελευθεριάδου Μαρία
Δασκάλα ΠΕ70: Ταρσινού Μαριάννα
Ολοήμερο: 2 τμήματα, εκ περιτροπής
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής: Παναγιώτου Μάρθα - Βασιλική
Καθηγήτρια Αγγλικών: Γεωργοπούλου Αικατερίνη
Καθηγήτρια Πληροφορικής: Κουμή Γλυκερία
Καθηγήτρια Γερμανικών: Χάρις Θεοδωρίδου
Θεατρικής Αγωγής: Άννα Μαρή
Τμήμα Ένταξης: Δήμου Ιουλία
Παράλληλη στήριξη: Πράπα Αθανασία


Σχολική χρονιά 2018 - 2019
Διευθυντής: Καρυδιάς Μιχάλης
 
Α΄ τάξη: Οικονόμου Ρίτα
Β΄ τάξη: Ελευθεριάδου Μαρία
Γ΄ τάξη: Γανίτης Στάθης
Δ΄ τάξη: Κωνσταντοπούλου Αλεξάνδρα
Ε΄ τάξη: Κατερίνα Κωστοπούλου
Στ΄τάξη: Ταρσινού Μαριάννα
Ολοήμερο τμήμα: Βαρμάζης Βασίλης
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής: Παναγιώτου Μάρθα - Βασιλική
Καθηγήτρια Αγγλικών: Γεωργοπούλου Αικατερίνη
Καθηγητής Πληροφορικής: Ακριβός Δημήτριος
Καθηγήτρια Γερμανικών: Σκεύη Ιζαμπέλα
Θεατρικής Αγωγής: Ρίζου Μαριάννα
Τμήμα Ένταξης: Δήμου Ιουλία
Παράλληλη στήριξη: Θεοδώρου Ιωάννα

Σχολική χρονιά 2017 - 2018
Διευθυντής: Καρυδιάς Μιχάλης
 
Α΄ τάξη: Ελευθεριάδου Μαρία
Β΄ τάξη: Οικονόμου Ρίτα
Γ΄ τάξη: Κωνσταντοπούλου Αλεξάνδρα
Δ΄ τάξη: Κατερίνα Κωστοπούλου
Ε΄ τάξη: Γανίτης Στάθης
Στ΄τάξη: Βαρμάζης Βασίλης
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής: Παναγιώτου Μάρθα - Βασιλική
Καθηγήτρια Αγγλικών: Γεωργοπούλου Αικατερίνη
Καθηγητής Πληροφορικής: Καρτσιώτης Θεόδωρος
Καθηγήτρια Γερμανικών: Χαλεπλή Κυριακή
Θεατρικής Αγωγής: Καραβασίλης Γιώργος
Μουσικής: Έρση Κεραμάρη
Τμήμα Ένταξης: Δήμου Ιουλία
Παράλληλη στήριξη: Θεοδώρου Ιωάννα

Σχολική χρονιά 2016 - 2017
Διευθυντής: Καρυδιάς Μιχάλης

Α΄ τάξη: Οικονόμου Ρίτα
Β΄ τάξη: Ελευθεριάδου Μαρία
Γ΄ τάξη: Δασιοπούλου Έλενα
Δ΄ τάξη: Γανίτης Στάθης
Ε΄ τάξη: Βαρμάζης Βασίλης
Στ΄τάξη : Κωνσταντοπούλου Αλεξάνδρα
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής:  Παναγιώτου Μάρθα - Βασιλική
Καθηγήτρια Αγγλικών Γεωργοπούλου Αικατερίνη
Καθηγητής Πληροφορικής: Παπαδόπουλος Λεωνίδας 
Καθηγήτρια Γερμανικών: Μαντζιάρη Αγγελική

Τμήμα Ένταξης: Τσιρώνη Χρυσούλα
Ενισχυτική Διδασκαλία: Παπαλεξάνδρου Ροζάνα

Σχολική χρονιά 2015 - 2016:Οκτώβριος
Διευθυντής: Καρυδιάς Μιχάλης

Υπεύθυνος Ολοήμερου: Βαρμάζης Βασίλης
Α΄ τάξη: Ελευθεριάδου Μαρία
Β΄ τάξη: Γανίτης Στάθης
Γ΄ τάξη: ΜαριάνναΤαρσινού
Δ΄ τάξη: Οικονόμου Ρίτα
Ε΄& Στ΄τάξη :Αθανασία Παράσχου
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής:  Παναγιώτου Μάρθα - Βασιλική
Καθηγήτρια Αγγλικών (πρωινό κύκλο 9 ώρες)Γεωργοπούλου Αικατερίνη
Καθηγητής Πληροφορικής (ολοήμερο 8 ώρες): Ασκληπιός Βασιλειάδης
Σχολική χρονιά 2015 - 2016:Σεπτέμβριος
Διευθυντής: Καρυδιάς Μιχάλης

Υπεύθυνος Ολοήμερου: Βαρμάζης Βασίλης
Α΄ τάξη: Κατερίνα Κωστοπούλου
Β΄ τάξη: Γανίτης Στάθης
Γ΄ τάξη: ΜαριάνναΤαρσινού
Δ΄ τάξη: Οικονόμου Ρίτα
Ε΄ τάξη :Αθανασία Παράσχου
Στ΄ τάξη: Ελευθεριάδου Μαρία
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής:  Παναγιώτου Μάρθα
Καθηγήτρια Αγγλικών: Γεωργοπούλου Αικατερίνη
Παπαλεξάνδρου Ροζάνα,

Σχολική χρονιά 2014 - 2015:
Διευθυντής: Μπίτσης Χρίστος

Υπεύθυνος Ολοήμερου:  Γραμμένος Δημήτριος
Α΄ τάξη: Γανίτης Στάθης
Β΄ τάξη: Ελευθεριάδου Μαρία
Γ΄ τάξη: Οικονόμου Ρίτα
Δ΄ τάξη: Τσέλιου Αγάπη
Ε΄- Στ΄ τάξη: Βαρμάζης Βασίλης
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής:  Παναγιώτου Μάρθα
Καθηγήτρια Αγγλικών: Γεωργοπούλου Αικατερίνη
Καθηγήτρια Γερμανικών: Σκεύη Ιζαμπέλα
Παράλληλη στήριξη: Ντόγου Ελένη

Academic year 2014 - 2015:
Headmaster: Christos Bitsis
After Classes: Grammenos Dimitrios
1st grade: Stathis Ganitis
2nd grade: Maria Eleftheriadou
3rd grade: Oikonomou Rita
4rd grade: Tseliou Agapi
5th - 6th grade: Vasilis Varmazis
Physical Education Teacher: Martha Panagiotou
English Teacher: Georgopoulou Kaiti
German Teacher: Skevi Izabella
Special education: Dogou Heleni